Våre verdier

Verdiene våre utgjør det vi finner ønskelig å etterleve, ta vare på eller arbeide for. De gir oss en veiledning i hva slags adferd som er formålstjenlig i klubben vår og hvordan vi bør handle i ulike situasjoner.

Våre verdier

Verdiene våre utgjør det vi finner ønskelig å etterleve, ta vare på eller arbeide for. De gir oss en veiledning i hva slags adferd som er formålstjenlig i klubben vår og hvordan vi bør handle i ulike situasjoner.

Mangfold & inkludering

I Fornebu Bordtennisklubb er alle velkomne uavhengig av etnisitet, seksuell legning, religion, personlighet, geografi, funksjonsnedsettelse, alder og diagnoser med mer. Vi ser på mangfold som en berikelse og en styrke. Tenkes det for likt tenkes det ikke. Alle skal føle seg velkommen, og vi har et særskilt ansvar for at våre medlemmer opplever å være inkludert i vårt miljø. Vi er observante og tar proaktivt kontakt med mennesker som sitter alene.

Fair play

I Fornebu Bordtennisklubb etterstreber vi ærlig spill og god sportslig opptreden både i og utenfor bordtennisarenaen. Dette innebærer at vi aldri skal «jukse» til oss poeng, snakke nedsettende om våre konkurrenter eller være dårlige tapere. Vi skal bli oppfattet som ærlige, rettferdige og profesjonelle av våre konkurrenter.

Nysgjerrig

I Fornebu Bordtennisklubb skal vi være sultne på ny kunnskap og lytte aktivt til andres perspektiver. Vi liker nye utfordringer og anser innsats og læring som nøkkelen til all fremgang. Våre trenere skal tilstrebe høyere utdannelse innen vår idrett og våre utøvere skal lytte aktivt og ta til seg gode råd.

Omsorgsfull

I Fornebu Bordtennisklubb tar vi vare på hverandre som medmennesker. Vi gjør vårt beste for at alle skal ha en god opplevelse gjennom å være medlem hos oss og vi bryr oss om alle slik at noen ikke faller utenfor. Vi tar også vare på våre eiendeler og miljøet rundt oss og tenker bærekraft i alt vi gjør.