Våre verdier

Verdiene våre utgjør det vi finner ønskelig å etterleve, ta vare på eller arbeide for. De gir oss en veiledning i hva slags adferd som er formålstjenlig i klubben vår og hvordan vi bør handle i ulike situasjoner.

Drømmen som ble til virkelighet

Norges Bordtennisforbund hadde i mange år sett på muligheter for å etablere en bordtennishall i Bærum. 

Bakgrunnen var hovedsakelig fordi vi hadde bordtennis på NTG og det var naturlig nok utfordringer med tilgang på treningstider for elevene der. Vi hadde hatt følere ut flere steder både på Nadderud og på Rud. Da vi leste i pressen at Stabæk Fotball planla «The Blue Dream Arena» som senere ble Telenor Arena, så ville vi også tenke stort. Derfor ønsket vi å se på mulighetene for en bordtennishall i stadionbygget. I 2004 begynte vi møter med Stabæk sine ledere og arkitekter, og hallen ble tegnet inn der. Da kostnadsoverslagene for stadion kom ble det imidlertid behov for å redusere arealene og da forsto vi raskt at her måtte vi finne et annet alternativ. 

På stadion ville det bli for liten plass og vår vurdering var at det ble for dyrt og med stor usikkert på lang sikt. Storøya skole var allerede så godt som klar på tegnebrettet da vi kontaktet kommunen. Vi fikk imidlertid mulighet til å presentere våre tanker og vårt prosjekt nærmest i 12. time, overfor kommunen, arkitekter og entreprenør. 

Vi hadde allerede vår del av finansieringen av hallen i orden, med ordinære spillemidler og ekstra programsatsningsmidler fra departementet, samt en investering i et leieforhold med NBTF. Da gjensto det at også Bærum kommune bidro med «sin» andel til finansiering. Normalt vil slike prosesser med kommune, idrettsråd og prioritet på anleggsplanen ta flere år, men her gikk det utrolig raskt og vi møtte stor velvilje og entusiasme fra alle involverte parter til vårt prosjekt. Stor takk til dem. 

Vårt prosjekt ble fullt ut godkjent og byggearbeidene med hele skolen og bordtennishallen ble ferdigstilt i november 2009. Skolen skulle tas i bruk i januar 2010, men klubben fikk mulighet til å komme i gang med treningen i november. Bordtennisforbundet, i samarbeid med STIGA skaffet til veie bordtennisbord og alt annet bordtennismateriell slik at alt var nytt da klubben kunne starte opp. 

Tilskuerområdet ble bygget på dugnad og bord og stoler ble gitt av Norges Idrettsforbund da de skulle fornye sin kantine på Ullevål. Forbundet bidro til at vi etablerte et interimstyre med entusiastiske bordtennisspillere og ledere fra Bærum. 

NTG kunne flytte rett inn med sine spillere og trenere og dermed var et trepartssamarbeid på plass mellom forbundet, NTG og Fornebu BTK. Flere av oss stilte opp som trenere til nybegynnerpartier og et veteranparti gikk også raskt å fylle opp. Nå har det gått vel 10 år og klubben har vokst seg til å bli en av Norges største og beste klubber. 

Vi skal være utrolig stolte av hallen vår og derfor er det viktig at alle medlemmer bidrar til å holde hallen i orden og samtidig bidrar til et fantastisk godt miljø for alle slik hallen innbyr til.

Bilde av Svenn-Erik Nordby, Æresmedlem i Fornebu Bordtennisklubb

Svenn-Erik har bidratt sterkt til at vår bordtennishall på Fornebu ble en realitet.