Æresmedlemmer

Noen medlemmer utmerker seg ved iherdig innsats over tid. Noen gir det lille ekstra og er en verdifull og nødvendig ressurs i klubben i sitt hjerte.

Våre verdier

Verdiene våre utgjør det vi finner ønskelig å etterleve, ta vare på eller arbeide for. De gir oss en veiledning i hva slags adferd som er formålstjenlig i klubben vår og hvordan vi bør handle i ulike situasjoner.

Bilde av Svenn-Erik Nordby, Æresmedlem i Fornebu Bordtennisklubb

Svenn-Erik Nordby

Svenn-Erik Nordby ble utnevnt til klubbens aller første Æresmedlem i forbindelse med 10-årsmarkeringen av klubben. Han hedres for en betydningsfull og langvarig innsats for klubben.

Han er hjernen bak ideen om en bordtennishall på Fornebu som startet allerede i 2005. Han har vært en god støttespiller for styret opp gjennom tiden og ikke minst, vært trener for barn og unge på bordtennisskolen i flere år.