Våre verdier

Verdiene våre utgjør det vi finner ønskelig å etterleve, ta vare på eller arbeide for. De gir oss en veiledning i hva slags adferd som er formålstjenlig i klubben vår og hvordan vi bør handle i ulike situasjoner.

Leie av hallen

Bordtennis er en aktivitet som passer for alle. Bedrifter som ønsker å leie hallen til et bedriftsmesterskap eller andre sosiale arrangement kan sende en forespørsel til info@fornebubtk.com 

Velkommen skal dere være!