En verdibasert prestasjonskultur

Det er svært hyggelig å registrere en oppsiktsvekkende fremgang på alle spillerne på konkurranse- og elitepartiet i Fornebu BTK.

På forrige NC stevne kunne vi se Sebastian Flaatten vinne Eldre junior. Denne helgen tok både Petter Mortensen og Michael Farnes store steg ved å vinne over langt høyere rankede spillere. Dette hadde vært utenkelig for et halvt år siden. I tillegg til dette vinner Christopher Flaatten G 15, Boming Zhu vinner G 13. og 14, og sist men ikke minst trekløveret Ola Ødegård, Mathias Markussen og Abdo Alafandy vinner kamper som jeg ikke trodde var mulig.

Hva skjer egentlig? Hva er forklaringen på denne massive fremgangen?

  1. Trenere: Jaroslaw Lowicki er høykompetent bordtennistrener som bryr seg om alle og som er villig til å gå en ekstra mil. Med seg som trenere har han spillere med mye erfaring.
  2. Vi har tatt vare på og videreutviklet våre seniorspillere, og dette gir de unge håpefulle verdifull sparring. Bordtennis handler mye om adaptasjon - å kunne tilpasse seg et høyere nivå. Eskil Lindholm, Lars Rønneberg, Finn Vetvik, Sigurd Tjalveson Sørheim med flere skal ha mye av æren for at de som kommer bak kommer seg frem.
  3. Spillerne gir 100 % på hver ball. Det er veldig gøy å se på innsatsen fra sidelinjen.
  4. Kulturen vår er veldig inkluderende til tross for et stort mangfold av ulike personligheter, etnisitet, kjønn, alder, funksjonsnedsettelse med mer. Alle føler seg inne i varmen - ingen er ekskludert.
  5. Kulturen er også preget av psykologisk trygghet. Vi verdsetter at folk er forskjellige og setter pris på det. Hos oss kan du være deg selv. Det er også lov å utfordre - uten at dette får negative konsekvenser for noen.
  6. Kulturen er preget av åpenhet. Vi snakker til hverandre og ikke om hverandre.

Det er fantastisk gøy å se hvordan fremgangen har vært for alle spillerne på elite- og konkurransepartiet. Den gode verdibaserte prestasjonskulturen skal vi ta godt vare på videre. The best is yet to come :-)

Olav Haraldseid

Styreleder Fornebu BTK

På forsidebildet ser vi Christopher Flaatten, vinner av G 15.
Foto: Jaroslaw Lowicki

14.11.2022

Fornebu BTK