Agenda for årsmøte - 2024 Fornebu bordtennisklubb

Vel møtt til årsmøte tirsdag 19. mars kl. 19.30 på Storøya skole.

Årsmøte 19. mars 2024

Agenda

 

1.      Åpning

2.      Valg av dirigent (møteleder)

3.      Valg av protokollfører (referent)

4.      Valg av to medlemmer til å signereprotokollen

5.      Godkjenning av stemmeberettigede

6.      Godkjenning av innkallingen

7.      Godkjenning av sakslisten

8.      Behandling av årsberetningen

9.      Behandling av regnskapet

10.  Behandle innkomne forslag og saker

11.  Fastsettelse av medlemskontingent

12.  Vedta budsjettet

13.  Representasjon

14.  Foreta valg

 

Saksdokumenterfremlegges og gjennomgås på årsmøtet og kan fås før møtet ved henvendelse til styret på e-post: benediktepoulsen@hotmail.com

Protokoll fra årsmøtet fås ved å klikke på knappen.

Styret

Protokoll

11.3.2024

Fornebu BTK