Veteran/voksen

Det blir organisert veterantrening på følgende dager ut året fra kl.18:00-20:00

6/9

4/10 AVLYST

25/10

29/11

20/12

Ved evnt. forandringer, gis det beskjed på facebook.