Alle medlemmer må betale medlemsavgiften, samt i tillegg en treningsavgift som er basert på alder eller hvilket treningsparti man tilhører.

Medlem:   300,-

For foreldre og andre som ønsker å støtte klubben er det mulig å kun betale medlemsavgift på kr 300. Dette gir ikke rett til å spille, men gir stemmerett på årsmøtet (dersom over 15 år). Vi oppfordrer alle foreldre til å melde seg inn som medlemmer!

 

Bordtennisskole :   1000,- pr halvår.

Nybegynnere barn/ungdom med profesjonelle trenere.
Påmelding senere på året: 500,- fra 1/11.
Ved betaling av første halvår følger det med en klubbtrøye.

 

Veteran/Voksne :   1700,-

Spillere over 19 år.
Påmelding senere på året: 850,- fra 1/8 og 600,- fra 1/10.

 

Konkurransepartiet :   2500,-

Ungdom under 19 år på "Konkurransepartiet" med profesjonelle trener.

 

Elite:   2500,-

Primært ungdom men også mulighet for voksne. Profesjonelle trenere.

 

Spillere fra andre klubber:  3000,-

Spillere fra andre klubber som kun ønsker å trene hos oss, må betale 3000,-. Dette inkluderer medlemsavgift på 300,-.KATEGORI
MEDLEMSAVGIFT
TRENINGSAVGIFT
SUM
 
Elite
300
2500
2800 kr
Barn og ungdom < 19 år/Konkurransepartiet
300
2500
2800 kr
Veteran/Voksen
300
1700
2000 kr
Medlem
300
0
300 kr
Spillere fra andre klubber
300
2700
3000 kr

 

Betingelser for betaling av medlems- og treningsavgifter

1. Virkeområde

Disse vilkårene gjelder for bestilling og betaling av medlemskap og treningsrettigheter i Fornebu Bordtennisklubb (organisasjonsnummer 993 809 225; "FBTK") gjennom FBTKs nettside http://www.fornebubtk.com.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse betalingsbetingelsene innebærer således ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter, delvis som supplement til lovgivningen på området.

2. Priser og betalingsvilkår

Gjeldende medlems- og treningskontingenter for FBTK fremkommer av tabell innsatt på FBTK nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser. Betaling av medlems- og treningskontingenter kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

3. Medlemsdata

Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

4. Medlemmenes plikter

Den som er registrert som medlem/kunde hos FBTK, er ansvarlig for rettidig betaling av medlem- og treningsavgifter i samsvar med de bestillinger medlemmet har foretatt via nettsiden. Ansvaret omfatter også uvedkommende tredjemenns bruk av kundens/medlemmets tilgang, herunder bestilling/kjøp av medlemskap/treningsrettigheter, med mindre det kan påvises at dette ikke er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

5. Oppsigelse av medlemskapet

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Medlemmet kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i FBTK med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår. Med mindre medlemmet har utøvd sin angrerett, jf. punkt 7 nedenfor, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i FBTK innebære at medlemmet har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

6. Reklamasjon

Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos FBTK etter at medlemmet har innbetalt avgift/kontingent, må medlemmet innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til FBTK.
Dersom medlems- eller treningskontingent er betalt med kredittkort, kan medlemmet/kunden også velge å sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

7. Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.

8. Endring i vilkårene

FBTK forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.